Om U te abonneren op onze nieuwsbrief:

verkenningsmissie 2009

Sinds september 2008 opteerde CM om de uitbouw van de ziekenfondswerking in het bisdom Butembo Béni in Noord-Kivu te ondersteunen. Dit is de streek waarover vaak gesproken wordt wegens de dagdagelijkse drama’s voor de burgerbevolking die er zich afspelen in de grensstreek met Oeganda en Rwanda, een uiterst gegeerde streek waar allerhande rivaliteiten beslecht worden. Ondanks deze grote problemen blijft de bevolking getuigen van een uitzonderlijk dynamisme en de wil om dit te boven te komen.

Om deze moedige bevolking te ondersteunen ging Mutualité St-Michel van Brussel in op de oproep van het BDOM van Butembo afkomstig van een beroemde inwoner van Butembo, E.H. Malu Malu die een sleutelrol speelde bij de jongste nationale verkiezingen en die zeer actief meewerkt aan het vredesproces in de streek.

Dit is de context voor de verkenningsmissie van 13 tot 23 augustus eerstkomend. Met deze missie zal CM de basis kunnen leggen voor haar actie in samenwerking met haar partners ter plaatse.