Om U te abonneren op onze nieuwsbrief:

Actie

Het aantal ziekenfondsen neemt sterk toe in Senegal. In 2008 wordt het op 164 geschat, met ongeveer 80.000 leden en 400.000 rechthebbenden.

De opdracht van Promusaf Senegal bestaat erin de tussenpersonen te begeleiden bij de oprichting, opvolging en versterking van de ziekenfondsen en deze in te bedden in netwerken.

Hiervoor worden heel wat acties ondernomen:

  • Ondersteuning bij de oprichting van nieuwe gezondheidsmutualiteiten (informatiedagen, opleiding, haalbaarheidsstudie, ondersteuning van de organisatie van de constitutieve algemene vergadering)
  • Opleiding / Ondersteuning van de verantwoordelijken van de gezondheidsmutualiteiten bij het administratief en financieel beheer, bij de opvolging en evaluatie
  • Ondersteuning bij het opstellen van de plannen voor de ontwikkeling van de ziekenfondsen
  • Institutionele en technische ondersteuning van de unies van ziekenfondsen
  • Actie-onderzoek naar de combinatie gezondheidsmutualiteit - microkrediet
  • Functionele alfabetisering van de ziekenfondsleden van Dakar
  • Acties gezondheidsvoorlichting (malaria, hiv/aids)
  • Organisatie van bezinningsdagen over het ontwerpdecreet en de uitwerking ervan