Om U te abonneren op onze nieuwsbrief:

Strategie

Onze organisatie kan toegevoegde waarde op vier specifieke actiedomeinen aanbieden.

1. De organisatie en het beheer van de ziekteverzekering via:

 • de invoering, de organisatie en het beheer van een verplicht stelsel voor ziekteverzekering;
 • de dekking van andere sociale risico’s met aanvullende verzekeringen;
 • de vertegenwoordiging van de patiënten in het beheer van het stelsel.

2. De organisatie en de animatie van een sociale ziekenfondsbeweging via:

 • vorming en animatie van vrijwilligers;
 • de oprichting en de animatie van specifieke zelfhulpgroepen;
 • de animatie van de zelfhulpdiensten en de informatie aan de leden

3. De beheerstechnieken voor een bedrijf in het kader van de sociale economie via:

 • strategische planning;
 • financiële, boekhoudkundige en audittechnieken;
 • het ontwerpen van informaticaprogramma’s;
 • het beheer van het menselijk potentieel en vorming

4. De organisatie van de gezondheidszorg en de gezondheidsopvoeding via:

 • de kennis en de organisatie van stelsels voor gezondheidszorg en sociale zekerheid;
 • realisatie van programma’s over gezondheidsopvoeding;
 • de organisatie van de basisgezondheidszorg, netwerken van coöperatieve apotheken.

Deze meerwaarde moet leiden tot het opstarten van piloot-experimenten om op termijn invloed uit te oefenen op het gezondheidbeleid in de betrokken landen.

Mutualistische samenwerkingsnetwerken tussen Zuid, Oost en Noord

Om het begrip internationale solidariteit te concretiseren, is het essentieel om de verschillende ziekenfondsen bij concrete projecten te betrekken en banden te smeden tussen personen en organisaties. Door een samenwerkingsnetwerk tot stand te brengen, krijgt men een duurzame solidariteit, kan men alle betrokkenen responsabiliseren en een al te caritatieve benadering vermijden. De projecten worden dan een communicatiemiddel tussen sociale organisaties hier en ginds.