Om U te abonneren op onze nieuwsbrief:

Partenariaten

Het internationaal mutualistisch partnership wordt vertaald in samenwerkingsverbanden tussen Belgische Christelijke Mutualiteiten en opkomende ziekenfondsen in Afrika en in Oost-Europese landen.

In elk van deze ziekenfondsen wordt doorgaans een samenwerkingscomité opgericht. Dit comité begeleidt het project, wordt betrokken bij het bestuur ervan, helpt het ter plaatse bekend te maken en organiseert uitwisselingen tussen België en het buitenland.

Duurzame solidariteit

Door de uitwisselingen tussen organisaties ontstaan er persoonlijke contacten. Deze relaties worden gekenmerkt door wederzijds respect en achting, waarbij beide partijen van elkaar leren en elkaar verrijken. Deze partnershipnetwerken maken de solidariteit duurzaam, want de oprichting van een ziekenfondsbeweging is een veeleisende onderneming die tijd vraagt.

De interculturele ontmoetingen kunnen ons verrijken en ons helpen om opnieuw een gedurfde sociale dynamiek en buurtsolidariteit tot stand te brengen, in samenlevingen waar de solidariteit, ingebed in een systeem van sociale zekerheid, waarschijnlijk een te anoniem en vaak onbewust gegeven geworden is.

De partnerships zijn waardevol en vernieuwend omdat ze in beide richtingen voor informatie, opleiding en uitwisselingen zorgen. Tot slot brengen ze ons terug tot de oorsprong van onze beweging en doen ze nadenken over de waarden die aan de basis ervan liggen en over de manier waarop we deze beleven. Ze zorgen voor een kritische blik op onze westerse ontwikkelingsmodellen.

Tegenover de uitdagingen van de mondialisering, met name in de gezondheidssector, moeten we de solidariteitsnetwerken mondialiseren om weerwerk te bieden en een andere mondialisering te promoten die meer gericht is op de naleving van de fundamentele mensenrechten.

Christelijke Mutualiteit Project
Midden Vlaanderen Burundi (BDAG Gitega)
Polen (Flandria Inowroclaw)
Brabant wallon Dominicaanse Rep. (MOSCTHA)
Hainaut-Picardie Congo (BDOM Bukavu)
Liège Burkina Faso (RAMS)
Turnhout Roemenië (ADAM Slatina Timis)
Zuid-West Vlaanderen Polen (Flandria Inowroclaw-Torun)
Limburg Polen
Verviers Senegal (Thiès)
Antwerpen Roemenië (ADAM Bucarest)
Hainaut oriental Mali (UTM Ségou)
Brugge Roemenië (ADAM Cluj)
Mechelen Congo (CDI Bwamanda)
Roeselare – Tielt Congo (CDI Bwamanda)
Waas en Dender Guinee Conakry (DYNAM)
Luxembourg (prov. du) Benin (PROMUSAF)
Sint-Michielsbond Polen
Namur Roemenië (ADAM Iasi)
Brussel Congo
Oostende Polen
Leuven Guatemala
Landsbond Libanon (Al RIAYA)