Om U te abonneren op onze nieuwsbrief:

Internationale samenwerking

Reeds 100 jaar ijvert de Christelijke Mutualiteit voor een gezondheidszorg die voor iedereen toegankelijk is. In een wereld waar de sociale verworvenheden dag na dag worden afgebouwd, is het noodzakelijk om de rechten van elkeen in de gezondheidszorg te verdedigen dankzij de solidariteit van allen.

In vele regio’s van de wereld en, in het bijzonder in de zuiderse en oosterse landen, hebben de meeste families geen toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg.
Om dit idee meer concreet gestalte te geven, richtte de LCM in 1995 een “Dienst Internationale Samenwerking” op.

Als antwoord op de vraag om ondersteuning in het buitenland, richtte de Christelijke Mutualiteit in 1995 een dienst internationale samenwerking op om mutualistische bewegingen te ondersteunen en samenwerkingsverbanden te smeden.

Internationale samenwerking